CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website RoborockVietNam.vn như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi thu nhập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website RoborockVietNam.vn sử dụng thông tin của Khách Hàng cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;
• Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Khách hàng đã mua thông qua website được bán bởi chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Roborock Việt Nam ;
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách Hàng;
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách Hàng tại Roborock Việt Nam ;
• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách Hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.
• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Đ/c: 203 Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  1900.068.828
Email: admin@myrobot.vn

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Website RoborockVietNam.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website RoborockVietNam.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi NKhách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự đồng ý của Khách Hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách Hàng được biết về vụ việc.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách Hàng gửi email khiếu nại đến email admin@myrobot.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0911321539 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 1900.068.828
Back To Top